Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 18 november

We hebben samen gezongen, gebeden en verhalen gehoord over kamp Moria op Lesbos. Vluchtelingen die niets meer hebben.  We mogen vertellen over de hoop die er is in Jezus Christus. Een groep uit Nederland heeft geholpen, muziek gemaakt, geluisterd naar de verhalen en gebeden. We danken Carin en Peter van Essen voor de gedeelde ervaringen.