Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 18 november

“Wat zie je toch in hem”? Deze vraag is misschien wel aan je gesteld als je weer eens thuiskwam met een nieuwe jongen. Vanmorgen gaat ds. Hans van Ark in op de geschiedenis van de twee blinde mannen (Mattheüs 20). Een grote groep mensen holt achter Jezus aan als Hij op weg is van Jericho naar Jeruzalem. Het lijkt een zegetocht achter de politieke sterke held.

De twee mannen kunnen Jezus niet zien, maar ze horen wel de mensen en merken dat Jezus met ontferming bewogen is. Ze verstoren het feest van de massa en roepen: “Heer, heb medelijden met ons”. Jezus stopt, kijkt hen aan en dan vragen zij: “Heer, open onze ogen”. Ze zien Iemand die gekomen is om te dienen in plaats van te heersen. En dat geldt ook nog in onze tijd. Heer, open mijn ogen (als het nog steeds onrustig is in je leven, als je twijfelt). Hij ziet jou wel zitten en vraagt je: Wat kan Ik voor je doen? Ga met open ogen achter Jezus aan, je hele leven lang. Ben je klaar voor een blind-date met Jezus?

YouTube player