Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 25 november

Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hebben stilgestaan bij ons gemeentelid Sjaane Reijnhout, en bij vele anderen die ons ontvallen zijn.

De Schriftlezing was Openbaringen 18: 1 – 4 en Openbaringen 21: 1 – 7. Ds. Arjan Plaisier gaf aan dat twee steden het lot bepalen van wat gaat gebeuren.

Babylon; stad van handel, alles is voor geld te koop. Maar ook van erotisering en losgeslagen cultuur. En een stad zonder God, met straten roodgekleurd van bloed van martelaren. Het lijkt misschien wel op het oude Rome, Berlijn, New York, Amsterdam. Het is goed dat Babylon ten onder gaat. We verlangen ernaar dat onrecht wordt gestraft.

Er is ook een andere stad: Jeruzalem. Deze stad komt van boven, de stad van God. God is licht, tranen worden afgewist en de dorst naar God wordt gelest. De bruidegom is het Lam, de basis van deze stad is Jezus die Zijn leven gaf.

En de bruid? Die is er nu al, op aarde. Dat is de gemeente. Een gemeenschap die je nodig hebt om het vol te houden. Je mag er nu al toe behoren. Je leert er toe te groeien naar de eeuwigheid. Leer nu al om te loven, elkaar te troosten en Jezus lief te hebben.