Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 16 december

Tijdens de 3e Adventszondag lazen we uit Lukas 1: 57 – 80 en Jesaja 60: 1 – 3. Het thema was: “Het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan”. Ds. mw. Gera den Dikken bracht naar voren dat de Messias licht komt brengen in deze donkere wereld. Zacharias was met stomheid geslagen omdat hij niet kon geloven dat hij een zoon zou krijgen. Nadat Johannes geboren was en een naam ontving, kon Zacharias weer spreken. Maar hij spreekt niet, hij gaat zingen. En in dat lied bezingt hij niet zijn zoon, maar bejubelt hij de komst van de Messias, de allerhoogste. Stralend zuiver en puur licht komt in onze donkere wereld. Dat licht mondt uit in vrede, shalom en betreft zowel vrede met God als met mensen. Durven wij dat Licht toe te laten in ons leven?

https://www.youtube.com/watch?v=l00rP0I6cpU&t=3650s