Algemeen

Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019 – Geef voor uw kerk

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn afgerond en wij hopen u zondag 20 januari na de viering in Het Kristal de brieven met bijlage uit te reiken. We hebben drie brieven gemaakt: één voor leden, één voor jongeren 18+ en één voor bezoekers die willen doneren.

Mocht u/jij komende zondag 20 januari niet aanwezig zijn, dan doen we de 27e nog een poging of we brengen de brief bij u/jouw thuis. De 27e kunt u/jij het onderste deel van de bijlage weer inleveren. Lukt dat niet, dan komen we dat in de week erop na telefonisch overleg weer ophalen.

U kunt natuurlijk ook de App Kerkgeld gebruiken. In dat geval ontvangen we geen retourenvelop van U. Wij hebben deze klus met plezier geklaard en hopen op een dito reactie.

Namens  het team Actie Kerkbalans 2019

Jenine Bouwheer, Jos Nijkamp en Bert van der Scheur