Algemeen Leren en ontmoeten

Week van gebed 20 t/m 27 januari

Van 20 tot 27 wordt de interkerkelijke week van het gebed gehouden. Hieronder is het rooster van de bijeenkomsten te zien. Het is goed dat leden van de verschillende kerken en gemeenten van Apeldoorn elkaar treffen om samen te bidden. Het gezamenlijke gebed is de belangrijkste weg naar eenheid onder de christenen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Omdat de eerste bijeenkomst op zondag 20 januari wordt gehouden, zal onze avondbijeenkomst vervallen. De Fontein is zelf de gastgemeente op maandag 21 januari. De samenkomst begint om 19.30 uur en duurt ten hoogste drie kwartier. Voorganger is Arjan Plaisier.  Het zou fijn zijn als er flink wat Fonteiners meedoen.