Algemeen

Uit de kerkenraadscommissie

Woensdag 16 januari 2019 vergaderde de kerkenraadscommissie.

Naar aanleiding van een brief is gesproken over logistieke problemen bij de kinderoppas. Er zal bezien worden of er een tweede ruimte beschikbaar is, waarbij er een beroep gedaan zal worden voor ouderen die willen meedraaien in het rooster van de kinderoppas. We zijn blij met de betrokkenheid van velen bij het jeugdwerk en willen daar op blijven inzetten. Ook hier is meer menskracht voor de leiding gewenst. Verheugend is dat de jongerenreis Hoeliday op zoveel enthousiasme kan rekenen.

Er is behoefte aan een informatiepakketje voor mensen die lid zijn geworden of overwegen lid te worden van onze gemeenschap. Dat helpt om je beter te oriënteren of beter je keuze te kunnen maken voor lidmaatschap.

We hebben nagedacht over individuele hulpverlening aan mensen die op ons pad of het pad van één van onze gemeenteleden komen. We maken onderscheid in Fontein-activiteiten en ‘particuliere’ initiatieven en kijken als het om de laatste gaat of en wanneer we incidenteel ondersteuning kunnen geven.

Een belangrijk onderwerp is over de toekomst van de Fontein. Hoe verder te gaan na 1 oktober als de periode van drie jaar waarin we aangewezen zijn als pioniersplek, met de daarmee verbonden aanstelling van ds. Arjan Plaisier zal beëindigen? We mogen in geloof en verwachting de weg verder. We zullen binnenkort met voorstellen over deze weg richting de gemeente gaan. Er is nu al een gemeenteavond vastgesteld, en wel op 19 februari. Reserveer die datum vast. Ook zal in de aankomende kerkdienst na afloop de gemeente geïnformeerd over plannen van de kerkenraadscommissie.