Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 3 februari

Met ds. Jelle de Kok hebben we nagedacht over het 5egebod (eert uw vader en moeder). Hoe gaan we om met gezag (van ouders, de scheidsrechter). Gezag is de bevoegdheid om macht uit te oefenen op een bepaald terrein (je eigen kinderen, je eigen klas, eigen gemeente etc.). Dat gezag krijg je van iemand of van een instantie. Iedereen is verantwoording verschuldigd aan God. Daarmee is al het andere gezag relatief. Gods gezag is hoger dan het gezag van zijn ouders. Daarom was Hij als 12 jarige jongen in de tempel. De hoofdlijn in de Bijbel is gehoorzaamheid: eer God boven alles en eer de mensen om je heen. Probeer de ander te verdragen en wees geduldig. Als je jezelf kent, weet je dat dit een grote opgave is. Bid voortdurend om wijsheid van Gods Geest.