Algemeen

Vanuit de kerkenraadscommissie (KC)

We zijn dankbaar voor de mooie opbrengst van Kerkbalans (ruim € 60.000,-). Naast giften en collecten kunnen we hiermee ook in de toekomst een predikant aantrekken en missionair bezig zijn. Op de gemeenteavond spreken we hier verder over.

Op zondag 3 maart is er niet alleen een doopdienst, maar wordt ook een baby opgedragen. We vinden het mooi dat in de gemeente ruimte wordt geboden aan beide visies.

Op Goede vrijdag (19 april) wordt in de gemeente een sedermaaltijd gehouden waarbij iedereen van harte is uitgenodigd. Joden vieren dit ieder jaar en gedenken de uittocht uit Egypte. Wij kiezen voor een versie van Messias-belijdende joden, waarbij ook lijnen worden getrokken naar het lijden en sterven van Jezus. 3 Jaar geleden hebben we ook een sedermaaltijd gehouden en we willen hiermee onze verbondenheid tonen met onze oudste broer (Israël).

De voorbereidingen voor de Hoeliday-reis zijn in volle gang. Er gaan 16 jongeren (in de leeftijd van 15 – 20 jaar) en 6 begeleiders naar Hongarije om een christelijke gemeente te ondersteunen die contacten heeft met de Roma-gemeenschap. Hiermee geven we invulling aan onze diaconale roeping. De jongeren gaan de komende maanden acties uitzetten om de benodigde financiële middelen op te halen.

De Parenting Course (opvoedkring) in de wijk Zuidbroek gaat door. Dat is mooi, want opvoeden is een vak apart en als christelijke gemeente kunnen we hierin dienstbaar zijn aan onze omgeving.

Het is de bedoeling dat verschillende kerken rond Pasen actief zijn met een Popup-kerk. De boodschap van de opstanding van Christus is te belangrijk om alleen maar voor onszelf te houden.

Verschillende gemeenteleden hebben een paar weken geleden een pionierstraining bezocht, speciaal gericht op ondersteuning van pioniersplekken binnen de PKN. Het was goed om daar te zijn. We zien dat wij groeien en dat we nu als gemeente in een andere fase terecht komen (van pionieren naar bestendigen). Wel werd duidelijk dat het goed zou zijn om onze fysieke aanwezigheid in de wijk Zuidbroek te vergroten om het missionaire meer vorm te geven. Wat dat betekent? Daarover gaan we spreken op de gemeenteavond van 19 februari. Als KC zullen we dan een aantal lijnen uitzetten en daarover in gesprek gaan met gemeenteleden. Denk hierbij aan: welke koers gaat de gemeente varen, profiel van een nieuwe voorganger, is een missionair werker nodig en mogelijk? Hoe zit het met de financiën, relatie tot andere wijken etc.

We zijn als KC dankbaar voor alles wat er gebeurt in de gemeente. Niet alleen de zichtbare zaken, maar ook de gebedsgroep en iedereen die de gemeente opdraagt in zijn/haar gebed. Dat is de basis van het gemeentewerk.