Financiën

Collectes januari

Graag informeren wij u over de collecte-opbrengsten van de maand januari.

In totaal is er aan de diaconie-collectes een bedrag gegeven van € 702,62. Er is in januari gecollecteerd voor het gemeentediaconaat, het Citypastoraat, Perspectief en voor Old School, waar onder andere onze jeugd bij elkaar komt.

De opbrengst voor De Fontein was in totaal € 590,75.

Iedereen bedankt voor deze mooie opbrengsten.