Ballonnen in de lucht
Algemeen

Terugblik ochtenddienst 24 februari

In deze dienst ging ds. Elsbeth Gruteke uit Zeewolde voor. Deze lezingen waren uit Leviticus 19: 1-2 en 9-18 en Marcus 12: 28-34. In Marcus komt een schriftgeleerde naar Jezus. Hij vraagt wat het belangrijkste gebod is. ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Wat is onze prioriteit? Vaak zijn we goed in God liefhebben met onze daden. Deze spelen een belangrijke rol in ons leven. Maar wat Jezus van ons vraagt, gaat verder. Het gaat namelijk ook om Jezus lief te hebben met ons hart en ziel. Betekent dat we de Hollandse nuchterheid af moeten leggen? Dat wordt hier niet bedoeld. Jezus verlangt dat we Hem helemaal liefhebben. Hoe doe je dat? Als je dat alleen moet doen, lukt het niet. Jezus heeft de Geest aan ons gegeven, Die ons helpt lief te hebben. Willen we de Geest in ons leven toelaten? Dat leidt ons naar een vervuld leven in Hem.

YouTube player