Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 10 maart

Het is vandaag de start van de lijdenstijd; God wilde lijden voor ons. Dat zien we in het hele leven van Jezus en ook in de geschiedenis van de man die bezeten was door boze geesten (Markus 1: 1 – 20). Ds. Pim Verhoef, voorganger van De Fontein in Nijkerk, ging in op het thema: “Van het kwaad bevrijd”.

We zien dat Jezus heel diep is gegaan, tot in de hel. Er vindt een enorme confrontatie plaats tussen Jezus (de Zoon van de Vader) en een zoon uit de hel, levend op een begraafplaats en bezeten door 6.000 boze geesten. Maar Jezus blijft rustig, Hij is de verlosser.

Hier zie je ook wat bevrijding is. De vuiligheid uit het hoofd van de man gaat in de varkens en zij storten in de afgrond. De man wordt verlost en verbonden met zijn vroegere omgeving. Jezus bevrijdt en de man wordt een nieuw schepsel. Bevrijding kost wat en is diep ingrijpend.

In deze geschiedenis zie je ook dat er hoop is, voor jou en voor de wereld. De profeet Micha heeft er al van gesproken: “Opnieuw zult U zich over ons ontfermen”. Niet alleen toen (na de verstrooiing van het volk), maar ook in dit verhaal en nu nog steeds.

YouTube player