Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 17 maart

Ds. Bert Faassen ging in op Mattheüs 17, de verheerlijking van Jezus op de berg, direct gevolgd door de afdaling naar de wereld. Hoogte en diepte raken elkaar. Jezus is bewogen met ons lot en komt oog in oog te staan met ongelovige discipelen en een radeloze vader. En Hij geneest de jongen die door een demon is bezeten. Hij leeft als het ware met zijn hoofd in de hemel en beide benen op de grond. Hij verenigt hemel en aarde.