Leren en ontmoeten

Gebedshuis in De Fontein op 7 april om 19.00 uur

We komen dan samen met het Interkerkelijk gebed Apeldoorn. We luisteren naar een tekstgedeelte uit het evangelie, spreken daarover met elkaar en bidden met en voor elkaar. Ook bidden we voor de stad en voor de missionaire activiteiten vanuit de kerken. Denk bij dat laatste aan de Pop-Up Kerk. Zoals gebruikelijk beginnen we om 19.00 uur. Voorganger is ds. Arjan Plaisier