Diaconie

Diaconale collecte zondag 7 april – Noodhulp cycloon Idai

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de cycloon, terwijl in buurland

Malawi nog eens 920.000 mensen zijn getroffen.

De wervelwind ging gepaard met golven met een hoogte van 6 meter die een “ongelofelijke verwoesting”

veroorzaakten in een groot gebied. De getroffenen – vooral diegenen in afgelegen gebieden

– hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen.

Help mee en steun de slachtoffers