Financiën

Balans en Winst- en Verliesrekening over 2018

Balans en Winst- en Verliesrekening over 2018

Allereerst willen wij iedereen heel erg bedanken voor alle inzet, steun en bijdragen, zowel in geld als ook in tijd.

Dankzij u/jullie allemaal konden we ook 2018 weer positief afsluiten.

Als kerkenraadscommissie willen we graag de balans en de winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar met jullie delen.

Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de nieuwsbrief, samen met een korte toelichting.

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen opborrelen, dan horen we dat graag.

Komende gemeente-avond gaan we weer met elkaar doorpraten over de toekomst van De Fontein.

Kijkend naar de toekomst, zijn we verwonderd, dat we toch elk jaar het financiële plaatje rond krijgen.