Financiën

Vakantiegeld Samen Delen

Zomaar een paar feiten. In de gemeente Apeldoorn leven 3200 kinderen op of onder de armoedegrens. De stadsbank aan de Deventerstraat helpt ongeveer 1100 Apeldoorners met schulden. En wekelijks deelt de Voedselbank op het industrieterrein bij Kanaal-Noord zo’n 200 tot 250 voedselpakketten uit.

Armoede is dichter bij dan je denkt. Om hiervoor aandacht te vragen houden de kerken van Apeldoorn dit jaar voor de negende keer de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Veel mensen krijgen in de maand mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Het is mooi als we (een deel) daarvan kunnen delen met mensen in onze straat die minder hebben.

Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer  NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kunt u zichzelf of mensen bij u in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over de actie.