Overig

De Kerkeraads Commissie (KC) vergadert

Waarover sprak de KC deze keer? Sommige onderwerpen komen elke vergadering terug, zoals pastoraat, diaconaat, terugblik op de diensten (vooral met gastpredikanten), jeugdwerk en missionair werk. Wat het jeugdwerk betreft: het is goed te zien dat de voorbereiding van de jongerenreis deze zomer ook van tevoren al veel brengt aan enthousiasme,  samenhorigheid en initiatieven door jongeren en ouderen. Jeugd en jeugdwerk hoort helemaal bij onze gemeente en het is dan ook niet vreemd dat we ook nu op zoek zijn naar versterking van dat laatste. Als het gaat om het missionaire werk: dat is ook op de gemeenteavond van 11 april aan de orde geweest. We staan aan de vooravond van de Pop-Up Kerk. zie het aparte bericht hierover. Momenteel draait er ook een Parenting Course. Het is de bedoeling dat deze na de vakantie beschikbaar komt voor bewoners van Zuidbroek.

Langere tijd spraken we over een stuk over huwelijk, ongehuwd zijn en alternatieve relaties, met daarin een aantal hoofdlijnen voor wat dit praktisch voor onze gemeente betekent. Dit stuk zal beschikbaar gesteld worden aan de gemeente en besproken worden in een nog nader te plannen gemeenteavond in juni.

Pop-Up Kerk

Volgende week is het zo ver. Van 17 tot 20 April zal de Pop-Up Kerk te zien zijn op het Stationsplein (tegenover taxistandplaats). Graag nodigen we allen uit om er naartoe te komen, gewoon, om van de sfeer te proeven, of misschien wat hand- en spandiensten te verrichten. Het zou fijn zijn als we als Fontein echt acte de presence geven, niet alleen op die momenten dat we zelf een activiteit hebben, maar ook op andere tijden. We denken dat het helpt als het druk is rond  en in de tent, dat trekt bezoekers meer aan dan wanneer er ‘anderhalf man en een paardenkop’ aanwezig is. Dus fiets, rijd of loop naar de Kerk-tent, en wees zo onderdeel van dit evenement. Wij hopen en bidden dat het voor velen tot zegen mag zijn en dat we zo iets mogen duidelijk maken van het Paasevangelie. Vertel het voor en zie verder info@popupkerkapeldoorn.nl.