Algemeen

Paassamenzang op Raadhuisplein

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 21 april 2019 voor de 77ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn, van 08.00 tot 08.30 uur met veel zingen en een korte meditatie. Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn. De laatste jaren zijn er ruim zeshonderd personen aanwezig geweest. Als comité willen we u graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. U kunt uw auto op het Marktplein parkeren.

info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn (055) 3558697