Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 7 april

In deze dienst is Max Horn gedoopt. Een bijzonder moment, want het gebeurt niet vaak dat iemand zich op 88(!) jarige leeftijd toevertrouwt aan God. Door deze keuze is Max ook volwaardig lid geworden van de gemeente. We zijn met Max en zijn familie dankbaar voor dit getuigenis.

Het is deze zondag twee weken voor Pasen, en we horen van Jezus in Getsemane. Terwijl zijn leerlingen slapen en de kwade machten wakker zijn, is Jezus alleen, met de Vader. Uiteindelijk begrijpt niemand het, zat niemand erop te wachten en heeft niemand meegedaan. Zelfs zijn discipelen zijn afgehaakt. Jezus lijkt zwak, maar de zwakste van alle mensen verbindt hemel en aarde.

Hij vraagt ook ons om wakker te blijven. Steeds weer staat Hij op en vraagt: Ben je wakker? Wil je met Me waken? Of ben je te druk, bezet door andere dingen?

Hij roept ons op om te blijven bidden en waken, want er dreigt gevaar. Doe het voor jezelf, voor je ouders of je kinderen, voor je naasten.

YouTube player