Leren en ontmoeten

Terugblik Palmzondag 14 april

Op Palmzondag, de zondag voor Pasen, gaat Jezus op weg naar de stad van God, Jeruzalem. Het is een echte opgang; met elkaar het Paasfeest vieren. Onderweg geneest Jezus nog 2 blinden en de mensen roepen: “Hosanna”! Even later staat er in Matteüs 21 dat Jezus weent over Jeruzalem en dat het grote lijden op Hem wacht. Blijkbaar liggen “opgang en afgang” dichtbij elkaar. Niet alleen in Zijn leven, maar ook bij ons. Soms zijn er geen woorden meer, maar is er alleen verdriet. Laten we stil worden voor het aangezicht van God en wachten tot de Geest ons in beweging zet. Want de zekerheid blijft dat God dwars door onze onzekerheid en angst aanwezig is.

( foto Publicist Anton de Wit / Het verhaal van de gekruisigde Christus in gips.)

 

YouTube player