Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 28 april

Op deze zondag na Pasen stellen we ons de vraag: wat is de impact van Pasen geweest op ons leven? Wat heeft het uitgewerkt?

In Matteüs 28 lezen we van vrouwen bij een leeg graf. Waar zijn de discipelen van Jezus? Ze zijn er niet; al dagen lijken ze van de aardbodem verdwenen. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt; geslapen in Gethsemane, verraden, gevlucht en verloochend. Zelfs op Paasmorgen zijn ze er niet, terwijl juist zij het nieuwe leven, de kracht van de opgestane Christus hard nodig hebben. Uiteindelijk laat Jezus hen niet zitten, maar noemt hen “broeders” en trekt hen naar Zich toe. Hij verwijt hen niets. Dat is de kracht van het kruis, van verzoening.

Op de puinhopen van ons leven wil Jezus aanwezig zijn. We zien het op de foto van de brand van de Notre Dame. Het kruis staat fier overeind. Tot onze redding.

 

 

YouTube player