Leren en ontmoeten

Avondbijeenkomst 5 mei

Jan Hol, voorzitter van Stichting Marriage Week Nederland (www.loveup.nl) sprak over het belang van liefdesrelaties. Het is essentieel om hierin te investeren. Niet alleen persoonlijk, maar ook als kerk en samenleving.

De kosten van echtscheiding bedragen per jaar 4 – 5 miljard. Onze samenleving faciliteert echtscheiding fiscaal (aftrekposten voor alimentatie, en dat is goed), maar dat gebeurt niet bij het investeren in relaties. Dat is een gemiste kans!

Er zijn veel voordelen van duurzame liefdesrelaties (geluksgevoel, toenemende levensverwachting, gezondheid, koopkracht etc.). Het is goed om dat ook naar voren te brengen tijdens onze gesprekken, in de kerk, in onze vriendenkring, op het werk en in de samenleving.

Echtscheiding komt vaak voor en is heel pijnlijk voor iedereen die erbij betrokken is. Kinderen van de Vader zouden minder moeten scheiden dan anderen, maar dat is niet zo!

Misschien kunnen we iets met dit thema in De Fontein of in Zuidbroek? Gesprekken voeren over het belang van relaties of een cursus over hoe je een relatie baby-proof kunt maken. Wie weet welke beweging er ontstaat.