Leren en ontmoeten

Juni debat maand

Ze komen er weer aan: de debatten in Gigant. Evenals vorige jaar heeft een initiatiefgroep vanuit kerken in Apeldoorn de handen ineengeslagen met film- en cultuurhuis Gigant. Wat kun je verwachten?

Op 5 juni is het thema Alleen nog maar perfecte mensen? Henk Jochemsen en Marcel Zuiderland zullen hierover de degens kruisen. Hoe ver moeten we gaan om imperfectie te voorkomen? Of moeten we juist leren daarmee om te gaan?

Op 19 juni staat de prikkelende stelling De robot kan het toch veel beter? op de rol. De robot kan al heel veel en de mogelijkheden lijken eindeloos. Kunnen ze het ook van ons overnemen? Waar moet je een grens trekken? Daar spreken Steven Dorrestijn en Ad de Bruijne over.

Het laatste debat, op 26 juni heeft als titel Zorg voor de ziel. Het lijkt soms alsof de ziel is afgeschaft en toch zoeken veel mensen naar een vorm van spiritualiteit. Suzan Biezeman en Arjan Plaisier gaan daarover met elkaar in gesprek.

Iedereen van harte uitgenodigd. Denk ook eens aan het uitnodigen van ‘een vriend of buur’, misschien iemand die niet regulier naar de kerk gaat maar wel geïnteresseerd is in deze debatten.