Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 5 mei

Op Bevrijdingsdag hebben we met ds. Jelle de Kok nagedacht over het thema: Ben je een leesbare brief van Christus? Dat kan alleen door de Geest.

Als er veel vrijheid is, gaat er ook veel mis. Om dat weer tegen te gaan, maken we extra regels. Blijkbaar hebben we dat nodig als mensen. Maar als je leeft in de vrijheid van Christus, is dat niet nodig. Dan wordt onze geest tot leven gewekt door God en dan begint het leven van God in je te groeien. We noemen dat wedergeboorte. Als genade in je hart geschreven wordt, ga je ook zo leven en word je minder genadeloos naar jezelf en anderen.

Je gaat afsterven van de zonde en Christus wordt groter in je leven. Maar er is ook genezing nodig van zonden en wonden. Hoe dat gebeurt? Bid en vraag Jezus om heling van je ziel. Dan verdwijnt de spanning. Want waar de Geest is, daar is vrijheid (2 Kor. 3: 18).