Algemeen

Data vergaderingen/bijeenkomst doorgeven

In de kerkenraadscommissie leeft de behoefte de vergaderdata en bijeenkomsten (bijbelkringen, jeugdwerk, enzovoort) helder te krijgen. Daarom een vriendelijk verzoek aan een ieder die vergaderingen en/of bijeenkomsten organiseert de data ook door te geven aan secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Tip: zet dit e-mailadres altijd in de cc van een e-mailbericht. We zullen de data in de chrch app en op de website zetten, zodat iedereen op de hoogte is van wanneer wat er georganiseerd wordt. Alvast hartelijk dank.