Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 19 mei

In Johannes 11 lijkt het alsof Jezus te laat komt; Lazarus is al gestorven en begraven. Misschien herken je dat; is God wel aanwezig tijdens mijn examen of als er spanningen zijn in mijn huwelijk?

Het is goed dat Martha op weg gaat naar Jezus en haar zorgen bij Hem neerlegt. Geloven betekent niet dat je het makkelijk hebt, maar dat je verder wilt gaan met Jezus.

En Jezus is bewogen, hij huilt om de dood van zijn vriend. We hebben geen afstandelijke God, maar Iemand die gekomen is om het lijden zelf te voelen.

Als Jezus bij het graf van Lazarus komt, vraagt Hij om de steen die voor het graf ligt, weg te rollen. Ook in ons leven kan het zo zijn dat er eerst een steen, een blokkade, moet worden opgeruimd. Kunnen wij stenen rapen als leden van de Fontein? Laten we eens een gesprek voeren met iemand die niet gelooft. Wie weet kun je helpen met het wegrollen van een steen.

YouTube player