Financiën

Jaarrekeningen 2018 diaconie en kerkrentmeesters

Donderdag 16 mei 2019 heeft de algemene kerkenraad de jaarrekening 2018 van de Protestantse gemeente Apeldoorn en die van het college van diakenen vastgesteld. Een samenvatting van de jaarrekeningen vindt u op de website van PGA, link:https://pkn-apeldoorn.nl/nieuws/jaarrekeningen-2018-diaconie-en-kerkrentmeesters/.

De volledige jaarrekeningen liggen voor u t/m 4 juni ter inzage op het kerkelijk bureau, Hofveld 52, geopend maandag- en dinsdagmorgen 08.30 – 12.30 uur.