Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 16 juni

In Johannes 3 wordt beschreven dat Nicodemus in het donker naar Jezus gaat. Waarom hij wel en andere Schriftgeleerden niet? Dat geldt nog steeds; waarom komt een moslim of een atheïst wel naar Jezus en jij of je broer niet?

Waarom komt Nicodemus juist in de nacht? Dan krijg je volgens ds. Arjan Plaisier zicht op het onzichtbare. De nacht opent je. Dat is toch anders dan het felle daglicht.

Jezus reageert heel apart op de vraag van Nicodemus: “Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien”. Hier gaat het niet over de vraag of je wedergeboren bent of niet. Jezus bedoelt dat je in het rijk van God niet kunt komen op eigen kracht. Je komt binnen als onbeholpen kind. Je kunt het zomaar ontvangen van de vrijgevige God.

En dan de Geest van Pinksteren, in het beeld van de wind.

Luister maar na op https://m.youtube.com/watch?v=d0bB91VaK2k