Leren en ontmoeten

Terugblik Avondmaalsdienst 30 juni

In Openbaring 5 krijgt Johannes een kijkje in de hemel. Hij ziet een boekrol van de geschiedenis, maar die blijft gesloten. Niemand is in staat om het te openen, het boek blijft dicht. We proberen zelf het leven te verklaren, maar het bevredigt niet. Dan begint Johannes te huilen. Een ouderling wijst hem erop dat een Lam dat eruit ziet als geslacht, het boek kan openen. Dat Lam heeft de sleutel van de geschiedenis en heeft alle ellende van de wereld op zich genomen.

In de hemel barst gejuich uit; een spontaan loflied. En de echo weerklinkt vanuit de hemel naar de aarde, de mensen, de dieren, de vissen, de hele schepping. De schepping reageert op de hemel en andersom. Zingen wij ook mee en brengen we glorie aan het Lam, Jezus Christus? Zo bereiken we onze bestemming.

Na deze preek hebben we met elkaar Avondmaal gevierd, als antwoord op het loflied voor het Lam.

YouTube player