Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 18 augustus

We lazen uit Lucas 12…..waar jullie schat is, daar zal jullie hart ook zijn. Waar richt je dat hart van je op? Mensen zoeken naar geluk, veiligheid, zoeken het in kleding in bezittingen. Jezus zegt , kap ermee! Zoek eerst het koninkrijk van God! Al die dingen, je kent het wel, waarmee je altijd bezig bent, die je in beslag nemen. Waardoor je niet vrij bent om te kiezen waar je je verlangen op wilt richten. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend , een verwijzing naar Exodus 12: waar de Israëlieten bij de  maaltijd die vooraf ging aan de uittocht zegt de Eeuwige: ‘zo moeten jullie eten met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand…want dit is het moment van je bevrijding! Zorg dat je klaar bent om vrij te zijn, je gordel om doen, betekent dat je je blik gericht houdt naar voren, naar de weg die je in kunt slaan. Niet terug de slavernij in. De gordel om betekent dat je die lange mantel van je vastbindt ter hoogte van je middel, zodat je kunt lopen, zodat je kunt gaan. Je bent wakker, helder en je lamp brandt, dus er is licht en je kunt zien. Ook in de duisternis! Zie je dat al, de schepping waaraan steeds gewerkt wordt? Sta je klaar? Help je zelf een beetje mee om die vernieuwing mogelijk te maken? Waar is je hart? Probeer ook eens om ruimte te maken om je verlangen te richten op wat niet vergaat. Meewerken met God, die aan het scheppen is!