Financiën

Solidariteitskas 2019

Solidariteitskas 2019.

In september ontvangt ieder belijdend- en dooplid van 21 jaar en ouder een brief met acceptgiro met het verzoek € 10,00 bij te dragen aan de Solidariteitskas.

Deze brief wordt net als vorig jaar bezorgd door de leden van de wijk waarin je woont.

Deze kas is bedoeld voor het toekennen van subsidies o.b.v. projecten voor:
– als gemeente missionair naar buiten te treden;
– diaconaal iets te betekenen voor de wijk of voor de buurt;
– te bouwen aan nieuwe vormen van gemeente-zijn;
– samen met andere gemeenten elkaar tot steun te zijn;
– enzovoort.

Ook De Fontein ontvangt hier een aanzienlijk bedrag uit!

Elke protestantse gemeente is verplicht € 5,00 per hierboven genoemd lid aan deze kas af te dragen. De overige € 5,00 komt vanaf 2018 toe aan de eigen wijk. Vorig jaar hebben we een mooi bedrag over gehouden, helpt u mee om dit nu ook weer te realiseren?

Als er bij een wijk niet voldoende binnen komt, moet die wijk dat uit eigen middelen aanvullen.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten. Mail naar administratie@defonteinapeldoorn.nl of bel 06-509 209 67.

 

Apeldoorn, 29 augustus 2019

Jos Nijkamp

Bijdragen De Fontein