Leren en ontmoeten

Gebed voor Apeldoorn

Beste mensen,

 Na een zomerpauze hebben we op zondagavond 8 september 2019 hebben we weer ons maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen, ditmaal bij de Baptistengemeente Apeldoorn. Wij heten u daar van harte welkom. De uitnodiging treft u aan in de bijlage. We gaan o.a. bidden voor de Kerkproeverij op zondag 29 september en voor de besteding van onze overheidsgelden n.a.v. Prinsjesdag op dinsdag 17 september.

 Verder wijs ik op bijgevoegde flyer van het Gebedshuis Apeldoorn, dat in de zomerperiode gewoon dezelfde gebedstijden aanhoudt en waar u van harte welkom bent om eens een kijkje te komen nemen.

Mede namens Erik van Duyl en Theo van Vlijmen,

Luc Cozijnsen