Algemeen

Vanuit de kerkenraadscommissie

De kerkenraadscommissie heeft op woensdag 4 september vergaderd.

1.      Gerard van Hal is gestopt met het kerkenraadscommissiewerk. Hij was de ‘linking pin’ voor het diaconale werk van De Fontein. Ook verzorgde hij de preekbeurten. We bedanken Gerard voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor De Fontein. Graag ontvangen we van u namen van gemeenteleden die geschikt zouden zijn voor de kerkenraadscommissie.

2.      Op verzoek van de voorbereidingscommissie hebben we nagedacht over de avondbijeenkomsten op zondag. Het aantal bezoekers is wisselend en we merken dat de belangstelling over het algemeen afneemt. Daarom is het voorstel om per 1 januari 2020 eens per maand een bijeenkomst te organiseren. We gaan daarmee terug van 2 naar 1 bijeenkomst per maand.

3.      De startzondag is 15 september 2019. Deze zondag valt samen met de avondmaalsviering in onze gemeente. Na de dienst is het de bedoeling dat we met elkaar eten. Iedereen neemt eten en drinken mee van huis. Daar maken we een buffet van en proeven we van elkaars eten. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn in het Kristal.

4.      Op 29 september 2019 is er de jaarlijkse landelijke kerkproeverij. We doen als Fontein ook weer mee. U krijgt op 15 september uitnodigingskaarten mee, die u kunt gebruiken om familie, buren en/of kennissen uit te nodigen voor de dienst op 29 september. De dienst begint om 10.30 uur!

5.      De kerkenraadscommissie is blij te horen dat de diaconale jongereneis Hoeliday goed verlopen is. De jongeren kijken terug op een prachtige ontmoeting in Noordoost-Hongarije. De kerkenraadscommissie stelt voor om tweejaarlijks een dergelijke reis te organiseren. Er zijn goede contacten ontstaan met de gemeente in Kisvárda en het is de bedoeling om die contacten te blijven onderhouden.

6.      We kijken terug op een mooi Vakantiebijbelfeest, dat in de laatste week van de zomervakantie werd gehouden in het Kristal. Deze activiteit zal volgend jaar ook weer plaatsvinden. Het is mooi om zoveel betrokkenheid te zien vanuit de gemeente. Niet alleen van ouderen, maar juist ook van de twintigers en dertigers.

7.      De notitie ‘alternatieve relaties’ die besproken is op de gemeenteavond, voor de zomer, is in de kerkenraadscommissie geaccordeerd. Het document zal ook op de website worden geplaatst.

8.      De bedoeling is om weer een kerstmusical te gaan organiseren. Wie wil zich hiervoor aanmelden?

9.      Er ligt een nieuw pioniersplan. Het plan zal naar het landelijk kantoor van de PKN worden gestuurd. Als dit goedgekeurd wordt, zijn we opnieuw voor drie jaar een pioniersplek. Hierdoor kunnen we subsidies aanvragen. In het plan is opgenomen dat we een kerkelijk werker zoeken die missionair werk gaat doen in de wijk. Daarnaast zal een nieuwe predikant ook onderdeel zijn van dat missionaire werk.

10.   Het afscheid van Arjan Plaisier komt steeds dichterbij. De afscheidsdienst is op 6 oktober. De penningmeester zal u nog apart informeren over het hoe en wat.

11.   Er is ook gesproken over de opvolging van Arjan. We gaan een vacaturefilm maken. Deze zal worden gemaakt door Mark Burggraaf en Rens den Braber. Het script is door een zoon van Dries Bartelink geschreven. Binnenkort zullen enkele mensen uit de gemeente gevraagd worden om te acteren of te figureren. De film zal, met een speciaal daarvoor gemaakte vacaturetekst, verspreid worden via social media.