Overig

CWN Najaarsconventie 2019 – donderdagavond 24 tot zondagmorgen 27 oktober 2019

Charismatisch’, dat klinkt als intuïtief, ongrijpbaar, gevoel. Het is maar wat je erin ziet. Charismatisch lijkt irrationeel. Maar hoe zit het dan met ons verstand? Spreekt de Geest ook tot de ratio? Hoe verhouden zich geloof en wetenschap, verwondering en kennis, schepping en natuurwetenschap, charisma en psyche? Het thema van de Najaarsconventie: God liefhebben met heel je verstand. Na ‘niet zonder ons’ (thema van de voorjaarsconventie) gaat het op de Najaarsconventie over ons verstand. Over het grote gebod – God liefhebben boven alles en anderen als jezelf – en over de vraag hoe de Heilige Geest daarbij ons verstand inschakelt. En dat is niet alleen voer voor studenten, wetenschappers en intellectuelen. Geest en verstand zijn er voor iedereen. Ook kijken we kritisch naar de wetenschap en de samenleving die zich op de wetenschap beroept. Is er nog ruimte om geloof te erkennen als bron van inspiratie voor je denken en je handelen?

Meer info: https://www.cwn-cwj.nl/aankomende-conventie