Deelgenoot/zending

Hartelijke groet uit Namibië

We kregen onderstaand bericht van Joram en Danielle Oudshoorn, zendingswerkers in Namibië. We hopen in de komende jaren hun zendingswerk financieel, maar vooral geestelijk te steunen. Ze scherven het volgende:

“Wat een mooi nieuws ontvingen we van onze GZB-collega Rik Lubbers. We zijn er erg blij mee dat Xe Fontein als deelgenoot betrokken wil zijn bij onze uitzending. Met veel plezier hebben we de Fontein leren kennen als bijzondere geloofsgemeenschap en vinden het erg fijn om op deze manier blijvend verbonden te zijn de komende jaren! Als zendingswerkers ervaren we hoe belangrijk en waardevol het is om te weten dat ‘ons’ werk ook gedragen wordt door gebed, meeleven en financiele steun van gemeenten in Nederland. Daarin willen we ook graag iets voor Nederland betekenen, bijvoorbeeld door de verhalen van christenen hier te delen, om christenen in Nederland te bemoedigen en uit te dagen. God bouwt zijn Koninkrijk wereldwijd en samen mogen we de liefde van Jezus kennen en doorgeven! We zijn benieuwd naar jullie gedachten hierover: hoe kijkt de Fontein naar de band die we aangaan en de invulling ervan. Wat kunnen wij van onze kant betekenen om hier invulling aan te geven? Een hartelijke groet, verbonden in Christus, Joram en Danielle Oudshoorn.”

We hebben Joram en Danielle geantwoord graag door middel van een nieuwsbrief/weblog op de hoogte blijven van hun werk. Ook hebben we de vraag gesteld of ze ons van gebeds- en dankpunten willen/kunnen voorzien. We hopen dat we op deze manier deelgenoot worden van de wereldwijde Kerk.