Leren en ontmoeten

Terugblik Avondmaalsdienst 15 september

De geschiedenis van David en Goliat uit 1 Samuel 17 blijft boeiend. Het is niet alleen de strijd van groot tegen klein, van sterk tegen zwak, maar ook van kleine krachten tegen tanks of de strijd tegen het grote geld. En in dit alles speelt God een rol. Hij kiest de kant van de losers. God kon verliezen en daarom won Hij. Hij koos het kleine Israël, voor David. Uiteindelijk kwam Hij op een weerloze manier naar de aarde en stierf aan het kruis. En Hij stond op als Overwinnaar. Hij is niet alleen de God van de lieve vrede, maar Hij gaat de strijd aan. En Hij roept ons op om ook manmoedig te worden, net als David. Wees moedig, geloof niet alleen voor de troost.