Deelgenoot/zending

Samen geloven in Namibië

We ontvingen een nieuwsbrief van zendingswerkers Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië. Daarin vertellen ze over hun werk aan de theologische opleiding NETS.

Wilt u met hen danken voor:

  • Gods bescherming en nabijheid
  • Het mooie Ministry Weekend op NETS en de prachtige Gospel Show
  • Bemoedigende conferenties in Kenya en Malawi

Wilt u met hen bidden voor:

  • Hun gezin in Windhoek
  • Studenten, docenten en medewerkers van NETS, en alle mensen die ze tijdens het Ministry Weekend ontmoetten
  • De kerken in de Ovambo-regio en speciaal voor Pr. Kambau en zijn familie
  • Namibië, in een tijd van droogte en economische recessie. Veel mensen hebben het zwaar.

Download hier de nieuwsbrief.