Financiën

Solidariteitskas 2019.

Momenteel zijn de brieven met acceptgiro met het verzoek € 10,00 bij te dragen aan de Solidariteitskas bij u thuis bezorgd, of dit zal op korte termijn gebeuren. Voor degenen die al hebben bijgedragen: hartelijk bedankt!

Ik heb vernomen dat nog niet iedereen een brief heeft gekregen. U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL72 RABO 0373 7154 12 t.n.v. Prot.Gemeente inz.Sol.kas. Ook hebt u de mogelijkheid om een bijdrage te doen via de Kerkgeld-app (Doelen – Solidariteitskas). Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Mocht u vragen hebben of meer willen weten. Mail naar administratie@defonteinapeldoorn.nl of bel 06-509 209 67.

Apeldoorn, 17 oktober 2019

Jos Nijkamp | Bijdragen De Fontein