Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 27 oktober

We hebben met ds. Sjoerd Muller nagedacht over de unieke positie van het volk Israël in de Bijbel. In Deuteronomium 7 wordt duidelijk dat eerst God naar voren komt en daarna schept Hij een volk. God kiest hen, ook al zijn ze klein en onaanzienlijk. Waarom? Omdat Hij hen liefheeft en omdat Hij dat beloofd heeft aan hun verre voorouders.

In Mattheüs 15 lezen we over een Kanaänitische vrouw en dan komt naar voren dat Jezus alleen gezonden is voor de verloren schapen van het volk Israël. Jezus leert hier zelf dat het om geloof gaat en niet om het volk.

Een spannende vraag is wat we precies verstaan onder Israël. Is dat het volk, de Joodse cultuur, het land, het geloof of de bloedband? Hierover gaan we de komende periode verder nadenken.