Financiën

Actie kerkbalans 2020

Komende week ontvangen leden van De Fontein, via de post, een brief over digitalisering Actie Kerkbalans. Deze brief gaat over de mogelijkheid om uw toezegging voor het jaar 2020 zelf in te geven via internet. De daarvoor benodigde gegevens kunt u vinden in die brief.
Ook ontvangt u via de email een toelichting op Actie Kerkbalans 2020 met daarin de begroting voor 2020.
Het heeft onze voorkeur dat u van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Mocht u geen internet hebben, of lukt het niet, dan krijgt u in januari de formulieren nogmaals uitgereikt, net zoals voorgaande jaren. Ditzelfde geldt voor de mensen die nog geen lid (of vriend) zijn van De Fontein, en wel met ons meeleven of een bijdrage doen.