Leren en ontmoeten

Nieuws kringen

Op dit moment zijn er in de Fontein 3 kringen. Te weten 2 ‘gewone’ kringen die om de week op respectievelijk dinsdag- of woensdagavond samenkomen en een kring voor 25-plussers die ook om de week op dinsdagavond samenkomt. Nu is er al een tijdje het idee om een kring te starten die overdag samenkomt. Er is al eens een inventarisatie gehouden en daaruit bleek dat hieraan wel behoefte is. Daarom gaan we met ingang van het nieuwe jaar van start met deze kring. Als u interesse heeft kunt u zich hiervoor aanmelden bij Dries Bartelink e-mailadres hbartelink26@gmail.com.