Overig

Presentatie en minisymposium Vruchten van de Bron

Als vervolg op de boeken Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron zal Arjen van Trigt, directeur van KokBoekencentrum, het eerste exemplaar van Vruchten van de Bron overhandigen aan de auteur, Marius Noorloos. Dit gebeurt in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydn 2a in Utrecht op vrijdag 13 december van 11-13 uur. Vervolgens zal de auteur tijdens een minisymposium een exemplaar aanbieden aan Anne-Mareike Schol, hoofd Bijbelgebruik van het Nederlands Bijbelgenootschap en aan Bert de Jong, directeur van de Internationale Bijbelbond vanwege hun inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik en hun instemming met en steun voor Vruchten van de Bron. Na hun bijdrage en de reactie van Marius Noorloos is er een exemplaar voor Nynke Dijkstra, beleidsmedewerker van de Protestantse Kerk, en voor Jelle de Kok, predikant-toeruster van de Protestantse Kerk en voorzitter van de stichting Leven uit de Bron. Ook zij leveren een bijdrage en na de reactie van de auteur is er wellicht nog gelegenheid voor inbreng van andere aanwezigen.

Verder liggen er Vruchten van de Bron ter inzage en te koop. Dat geldt wellicht ook voor de andere Bronboeken.

Vanwege de beperkte ruimte is vooraf aanmelding nodig via promotie@kokboekencentrum.nl Aan deelname zijn geen kosten verbonden.