Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 17 november

In Lukas 20 wordt Jezus uitgedaagd door de Sadduceeën en de Farizeeën. Ze willen Jezus klem zetten met hun vraag over het hiernamaals. De vraag luidt: een vrouw is getrouwd geweest met 7 mannen. Wiens vrouw is ze in de hemel?

Het antwoord van Jezus geeft een andere richting aan. Hij zegt tegen hen dat hun beeld over God niet klopt. God is een God van levenden en niet van doden. Als je geloven vangen wilt in je verstand, zit je er altijd naast.

Durf de sprong te wagen en ga de grens over. Vertrouw God op Zijn Woord.

YouTube player