Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 1 december

Op de eerste Adventszondag luisteren we naar de boodschap van de engel aan Maria. We zien dat God een reddingsplan heeft en daar schakelt Hij mensen voor in. Het begint al bij de verkiezing van het volk Israël, bij de oude Abraham en Sara en nu ook bij Maria. God maakt Zijn woorden waar. Dat zien we door de hele geschiedenis.

De engel zegt tegen Maria: “Het Woord van God zal gebeuren”. Hoewel Maria het niet begrijpt, zegt ze: “Laat uw Woord geschieden in mijn leven”. Dat is volgens ds. Marius Noorloos ook precies de oproep aan ons om Gods belofte te overwegen en de deur van ons hart te openen.

Wie een mailtje stuurt naar mariusnoorloos@kpnplanet.nl krijgt de digitale tekst van de preek, maar de dienst is ook terug te zien.

YouTube player