Leren en ontmoeten

Oudjaar

Op Oudejaarsavond willen we het jaar zingend afsluiten, tot eer van God. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur aan de Veldekster 27 in Ugchelen. Van 20.00 – 21.00 uur zingen we met elkaar en lezen een gedeelte uit de Bijbel. Daarna kun je blijven zodat we samen de jaarwisseling vieren, maar je mag uiteraard ook vertrekken.

Speel je een muziekinstrument dan mag je dat meenemen, maar de “vox humana” is ook al goed …

We stellen een lijst met liederen samen. Heb je een lievelingslied, dan kun je dat (op tijd) doorgeven, tegelijk met je aanmelding. Dat kan via de app of per mail (wimaburggraaf@gmail.com).