Leren en ontmoeten

Terugblik diensten rond de Kerstdagen

Na 4 adventsweken waarin we toeleefden naar het Kerstfeest, hebben we de geboorte van Christus gevierd. Hij is geboren en vanuit de hemel naar deze wereld gekomen om ons te redden. Vandaar dat we dagelijks mogen leven in de vrijheid van Christus.

De afgelopen dagen leek het wel alsof we woonden in het Kristal in Zuidbroek. Het begon al met de Kerstmarkt en de lichtjestocht op 13 december. Geweldig om met ruim 150 kinderen en ouders deel te nemen aan een wandeling door het gebouw, op zoek naar wijzen, Romeinse soldaten, de herders en de herbergier. Uiteindelijk ontvingen we een geboortekaartje van Jezus, uit handen van zijn ouders.

Dan de Kerstmusical met de kinderen van de scholen op vrijdagmorgen 20 december. Het paste allemaal net in de zaal, maar dat kwam omdat zitten op de grond eigenlijk ook prima werkt. We hebben genoten van de bijna 250 kinderen, het enthousiasme van de spelers en de inzet van de vele vrijwilligers.

Op zondagmiddag werd de musical herhaald voor de ouders en de overige familieleden. Een volle bak met veel onbekende gezichten en een uitstekende gelegenheid om het Evangelie te vertellen.

’s Ochtends ging ds. Peter Schormans in op de vraag van Johannes de Doper die in de gevangenis zat en vroeg: “Is Hij het nu wel, of niet”? Het antwoord van Jezus is een herhaling van wat Hij eerder had gezegd. Geen woorden van troost of de  aankondiging dat Jezus zelf hem bezoekt in de cel. Nee, het gaat dieper. Jezus gaat niet buiten het kruis, maar laat zich spijkeren aan het kruis. Hij komt Zelf achter onze tralies en zegt: “Mijn genade is u genoeg”. ( terug kijken: https://youtu.be/0TIB3jEHdoI )

Dan de Kerstavond op 24 december waarin we veel hebben gezongen en merkten dat Jezus niet zo maar gekomen is. Hij is gekomen voor onze zonden. ( terug kijken : https://youtu.be/NDaijXubSdU )

Op 1e Kerstdag was het de beurt aan ds. Johan Woudenberg. Kerstfeest, al voorzien? Was de geboorte van Jezus al ver van tevoren aangekondigd? Jazeker, op verschillende plaatsen in het Oude Testament. Was het door God zo geleid? Ook daarop is het antwoord: “ja”. Zelfs de Romeinen werden ingeschakeld om op een later moment het goede nieuws te verspreiden. Denk maar aan het uitgebreide wegennet en de Griekse taal en uiteraard ook de inschrijving die ervoor zorgde dat Jozef en Maria in Bethlehem uitkwamen. Dat was immers “voorzegd”. ( terug kijken: https://youtu.be/xvkIo0kJF4E )

Jezus is het waard dat we ons leven richten op Hem en Zijn licht verspreiden onder onze naasten.