Algemeen

Wervingsprocedure

Zoals eerder meegedeeld, hebben we verschillende reacties gehad op de 2 openstaande vacatures binnen onze gemeente. 5 Predikanten en 5 Kerkelijk werkers hebben gesolliciteerd en we zijn dankbaar voor de mooie, integere, gelovige en opbouwende reacties. Toch hebben we een selectie moeten maken en uiteindelijk zijn 2 predikanten en 2 kerkelijk werkers over gebleven.

In januari gaan we met hen het gesprek aan. Dat gebeurt in 2 verschillende groepen waarin leden vanuit de kerkenraadscommissie worden aangevuld met gemeenteleden.

De commissies zien er als volgt uit:

Commissie 1: 2 leden van de kerkenraadscommissie, 1 lid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en 1 emeritus-predikant (Bert Faassen).

Commissie 2: 1 lid van de kerkenraadscommissie, Ella Lobregt (namens de voorbereidingsgroepen), Henk te Kulve (pastoraat jongeren), Ciska Bakker (25+ groep) en Evert van Daalen (jeugd).

Iedere sollicitant voert een gesprek met de leden van de beide commissies, waarbij we ons met name willen richten op de beweegreden waarom gesolliciteerd is, de visie op Gods leiding in het leven, visie op gemeentewerk en missionair verlangen en de relatie met andere wijken en kerken.

Na afloop van de gesprekken wordt de gemeente op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend is deze zoektocht naar “werkers in Gods wijngaard” een zaak van gebed. We weten dat het reeds op allerlei manieren plaatsvindt, maar we vragen om voortdurend gebed en Gods leiding in dit proces.