Overig

BHV in de kerk

BHV in de kerk

Het moderamen van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Apeldoorn wil graag weten of er voldoende opgeleide BHV’ers zijn in de verschillende wijken. Vriendelijk verzoek aan iedereen die een geldige BHV-diploma op zak heeft om je naam door te geven aan de Herbert van Daalen, secretaris van De Fontein (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl). Alvast hartelijk dank voor je medewerking.