Overig

Gebedsmail februari 2020 – Joram en Danielle Oudshoorn

Gebedsmail februari 2020

Wilt u met ons DANKEN voor:

  • Dank voor de goede start van het nieuwe jaar voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). De nieuwe studenten vormen een prachtige, diverse groep met verschillende kerkelijke en culturele achtergronden. Uit de intake-gesprekken die Joram met hen voerde bleek veel enthousiasme om te leren op NETS en te dienen in Gods Koninkrijk.
  • Dank voor onze vier lieve meiden Miriam (9), Tirza (8), Joelle (5) en Elise (2), die allemaal hun eigen plekje in Namibië hebben gevonden.

Wilt u met ons BIDDEN voor:

  • Bid voor het eerste semester dat begonnen is op seminarie NETS. In zijn nieuwe rol als Academic Dean zorgt Joram dat studenten goed op kunnen starten en ondersteunt hij docenten zodat ze met plezier les kunnen geven. Ook geeft hij het vak ‘Missiologie, wereldbeeld en contexualisatie’ over zending en hoe het evangelie ingang vindt in verschillende culturen en situaties.
  • Bid om regen voor Namibië. In het noorden is de regen tot nu toe goed maar in het zuiden is nog bijna niets gevallen. De regenval in Windhoek is in dit regenseizoen tot nu toe nog minder dan het vorige regenseizoen, wat al een zeer ernstige droogte was.
  • Bid voor ons gezin. Ook voor onze kinderen zit de zomervakantie erop en het nieuwe trimester is in volle gang, met school en de Nederlandse thuisscholing die Danielle aan hen geeft. Bid ook voor gezondheid voor familie in Nederland. Het is soms lastig om zo ver weg te zitten.
  • Bid voor de maanden februari en maart, waarin we ons voorbereiden op ons verlof in Nederland vanaf 10 april.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Facebook, Instagram, Youtube:  oudshoorninafrika